De makers

Maaike Broos is filmmaker en Corporate Antropoloog en maakt voornamelijk documentaires. Als Corporate Antropoloog ziet zij organisaties als boeiende leefwerelden van cultuur, rituelen en gedragscodes. In organisaties gaat zij op zoek naar verhalen die een inspiratiebron vormen voor haar films. In 2016 nam zij deel aan de ‘Werkgroep Robotisering’ een initatief van FNV Jong. In samenwerking met FNV jong en de Stichting NSVP heeft zij een campagne idee voor een Film Challenge 2045 verder ontwikkeld.

Conclusie werkgroep Robotisering

In deze werkgroep hebben we veel research gedaan naar de effecten van robotisering en digitalisering op de arbeidsmarkt. We kwamen tot de conclusie dat we ons meer bewust moeten worden van waar voor ons zelf de grens van digitalisering en robotisering ligt. Is een sollicitatie robot of een huisartsen robot wel of niet wenselijk? Zo ontstond het idee om jongeren te prikkelen na te denken over de relatie mens en robot in 2045, zodat we in de toekomst bewust keuzes maken in plaats van dat ontwikkelingen ons overkomen.

Sciencefiction als inspiratiebron

‘Ik kijk veel naar science fiction films voor inspiratie omdat die films toekomstbeelden en ervaringen laten zien die we ons anders niet kunnen voorstellen. Bijvoorbeeld de realistisch film ‘Her’ met een zeer stijlvolle production design (filmdecor). Maar ook de nieuwe film ‘Arrival’, een film die laat zien hoe de ander (aliens) ons dwingt om naar onszelf te kijken. De film laat ook de bijzondere kracht zien van taal (en daarmee ook beeld) en hoe bepalend die zijn voor hoe wij de wereld zien.

Film Script 2045

We hebben op basis van drie winnaars in de categorie ‘beste verhaal’, ‘beste tech-prop’ en ‘beste film-decor’ afgelopen periode een filmscript geschreven. In de afgelopen decennia is gebleken dat technologie ons vaker overkomt; we onderzoeken pas achteraf de gevolgen en impact van technologie op onze manier van leven en werken. In de fictie film met de werktitel '2045' maken we de kijker bewust over de impact van technologie op het werk, zowel tussen mensen onderling als tussen de mens en technologie. De film laat op een verrassende wijze zien hoe technologie verweven is in ons dagelijkse leven en werk.  De film inspireert om de impact van technologie te begrijpen om vervolgens met elkaar hierover het gesprek aan te gaan. Meer info over de 'making off' en de premiere van de film volgt op deze website.

Filmset Fictie Film 2045, 16 september 2016